Khái niệm về Phát Triển Bền Vững

Hãy liên lạc với chúng tôi về Chứng chỉ Năng Lượng Tái Tạo (REC)

Hiểu về Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo REC

Chứng Chỉ Năng Lượng Tái Tạo (gọi tắt là REC) đại diện cho đơn vị điện sạch được sản xuất bởi những nhà máy năng lượng sạch và tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Chứng chỉ REC có thể giao dịch được và là công cụ hữu ích tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp trên thế giới thực hiện cam kết sử dụng năng lượng sạch và giảm phát khí thải Scope 2 (là khí thải nhà kính gián tiếp do tiêu thụ điện).

​Cơ chế Chứng chỉ REC hiện được áp dụng rộng rãi trên thế giới cho phép các doanh nghiệp tiêu thụ điện tái tạo một cách hoàn toàn gián tiếp. Với mỗi 1MWh điện “thông thường”, doanh nghiệp có thể mua 1MWh Chứng Chỉ Năng Lượng Tái Tạo REC bù vào. Sử dụng cơ chế này cho phép các doanh nghiệp thực hiện cam kết sử dụng năng lượng sạch và đạt chuẩn Doanh nghiệp xanh.

Chứng chỉ REC và Tín chỉ Carbon là 2 công cụ khác nhau. Chứng chỉ REC được đo lường dưới dạng đơn vị điện năng được sản xuất ra, REC có công dụng chứng minh việc tiêu thụ điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Trong khi đó, Tín chỉ Carbon được đo lường bằng đơn vị CO2 tương đương (CO2e) và được sử dụng để thể hiện sự đóng góp nhằm cắt giảm hoặc loại trừ khí thải nhà kính.

Understand recs_Vietnamese.png

 

Alena Energy cung cấp Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo cho bạn

Các công ty tham gia RE100 đưa ra cam kết toàn cầu và công khai về 100% sử dụng điện tái tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ phải kết hợp 100% điện năng được sử dụng trong các hoạt động toàn cầu với điện năng được sản xuất từ ​​các nguồn tái tạo - sinh khối (bao gồm khí sinh học), địa nhiệt, năng lượng mặt trời, nước và gió. Nếu họ không tự sản xuất điện tái tạo, họ cam kết mua điện tái tạo từ các máy phát điện và các nhà cung cấp trên thị trường. Điều này bao gồm việc mua các chứng chỉ thuộc tính năng lượng độc lập (“không theo nhóm”).

Chứng chỉ REC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu RE100 và CDP và cung cấp các tài liệu tham khảo chính về chất lượng cho Hướng dẫn về Phạm vi 2 của Quy trình Giao thức Khí nhà kính.

Alena Energy hoàn toàn độc lập với tất cả các bên tham gia thị trường năng lượng như sản xuất, cung cấp, kinh doanh, truyền tải, phân phối hoặc điều tiết năng lượng và các bên liên quan. Do đó, Alena Energy không mâu thuẫn trong bất kỳ nhiệm vụ nào của mình và cung cấp cho khách hàng một dịch vụ mà họ có thể đặt niềm tin. Là một nhà cung cấp dịch vụ độc lập, Alena Energy có thể cung cấp dịch vụ của mình cho bất kỳ miền nào và cũng có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc thực hiện chức năng này.

Alena Energy là đối tác phân phối chính của Tiêu chuẩn Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế (I-REC) và đã được chỉ định là Nhà phát hành Trung tâm, cung cấp dịch vụ phát hành tại một số quốc gia. Tiêu chuẩn I-REC đi đầu trong thị trường toàn cầu về các sản phẩm năng lượng tái tạo

 

Liên hệ
$js->setJs("./https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdHX3QlAAAAAMX_uWG7G9sWGUbiK1trwmHaQxmz");