Đăng ký chứng chỉ RECs

Hãy liên lạc với chúng tôi về Chứng chỉ Năng Lượng Tái Tạo (REC)

Quy trình đăng ký

 • Liên hệ tư vấn 0937527764 (Mr.Thành)
 • Chuẩn bị tài liệu, bao gồm:
  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Hình ảnh dự án / vị trí trên Google Maps
  3. Hợp đồng mua bán điện
  4. Thỏa thuận đấu nối
  5. Giấy phép hoạt động điện lực (đối với các dự án >=1MW)
  6. Sơ đồ điện khu vực/ sơ đồ nối trạm biến áp
  7. Biên bản nghiệm thu hệ thống của Điện Lực
  8. Hóa đơn VAT (mỗi tháng xuất cho EVN)
  9. Giấy ủy quyền của Chủ đầu tư (form Alena Energy cung cấp)
  10. Thông tin cơ bản cần cung cấp (form Alena Energy cung cấp)
 • Nộp hồ sơ, kiểm tra email thông báo
 • Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết và tài liệu mẫu.
Vui lòng nhập tên công ty, ít nhất 5 ký tự
Vui lòng nhập chức vụ
Vui lòng nhập họ và tên đầy đủ, tối thiểu 3 ký tự
Vui lòng nhập số điện thoại, yêu cầu nhập số
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng chọn loại nhà máy
Vui lòng nhập kWh(*)
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung
$js->setJs("./https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdHX3QlAAAAAMX_uWG7G9sWGUbiK1trwmHaQxmz");