Đăng ký Tài Sản Năng Lượng Tái Tạo

Hãy liên lạc với chúng tôi về Chứng chỉ Năng Lượng Tái Tạo (REC)

 

Chúng tôi góp phần mang đến thêm lợi ích cho các Chủ đầu tư Năng lượng tái tạo

 

  • Alena Energy mang đến một quy trình an toàn, nhanh chóng và dễ dàng giúp đăng ký Chứng chỉ và mang về thêm thu nhập từ Nhà máy năng lượng tái tạo.

  • ​Không có rủi ro do không cần thanh toán trước khoản phí nào để phát hành được REC. Với Alena Energy, phí sẽ không bị tính cho đến khi Chứng chỉ REC được bán xong.

  • Tất cả Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo đăng ký thông qua Alena Energy sẽ được cấp bởi hai Cơ quan Đăng ký quốc tế APX TIGRS & IREC, và được công nhận bởi Tổ chức Doanh nghiệp xanh toàn cầu RE100.

Hãy tăng thêm thu nhập với Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (REC) ngay hôm nay!

Liên hệ
$js->setJs("./https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdHX3QlAAAAAMX_uWG7G9sWGUbiK1trwmHaQxmz");