Chứng chỉ năng lượng tái tạo REC - Công ty Alena Energy

Hãy liên lạc với chúng tôi về Chứng chỉ Năng Lượng Tái Tạo (REC)

Thông điệp gửi các Nhà máy Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam

Thông điệp gửi các Nhà máy Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam

Liên hệ
v
Thông điệp gửi các Nhà máy Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam

Thông điệp gửi các Nhà máy Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam

Liên hệ
v

Với các Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng REC, chúng tôi là Giải Pháp Trọn Gói hỗ trợ Phát triển Bền Vững thân thiện Môi Trường.

Chúng tôi đồng hành giúp các Doanh nghiệp đạt mục tiêu về Môi Trường, Xã Hội và Quản Trị Doanh Nghiệp (ESG) thông qua nền tảng cung cấp Chứng Chỉ Năng Lượng Tái Tạo (REC) hoàn toàn đáng tin cậy.

Các nguồn Năng lượng Tái tạo có thể phát hành REC

parallax-image

Alena Energy là Đối tác Tin cậy của bạn

Liên hệ

Đăng ký Rec

Hãy tăng thêm thu nhập với Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (REC) ngay hôm nay!

Tất cả Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo đăng ký thông qua Alena Energy sẽ được cấp bởi hai Cơ quan Đăng ký quốc tế IREC, và được công nhận bởi Tổ chức Doanh nghiệp xanh toàn cầu RE100.

Vui lòng nhập họ và tên đầy đủ, tối thiểu 3 ký tự
Vui lòng nhập số điện thoại, yêu cầu nhập số
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung
$js->setJs("./https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdHX3QlAAAAAMX_uWG7G9sWGUbiK1trwmHaQxmz");